• Migotliwa
 • muwerf
 • jazziee
 • makemeabnormal
 • Najada
 • letsglitchit
 • LonePoProstu
 • infinitenoise
 • Spetana
 • effodienssepulcrum
 • goaskalice
 • threeheadedmonkey
 • rapetrain
 • pffft
 • zielonypenis
 • biohzdr
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

8352 e530 500
Reposted fromwishnia wishnia
8483 e0a8 500
Reposted frommangoe mangoe
7877 0cd2 500
Reposted from777727772 777727772 viaRemulaner Remulaner
9761 6d00 500
Reposted fromlaluna laluna viastraycat straycat
7942 968a 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viastraycat straycat

January 15 2018

6361 b432 500
Reposted fromkels kels viavolldost volldost
7038 9111 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajotcce jotcce
7734 7b5c 500
Reposted fromZircon Zircon
6232 0e6f 500
Reposted from777727772 777727772 viaapatyczna apatyczna
Spaliłabym smutki w papierosie.
— to takie ekstremalne.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaazazel azazel
CHCIAŁABYM BYC DOBRA. Nie być dla nikogo zgryzotą. MARZĘ, ŻEBY MOJA OBECNOŚĆ WPŁYWAŁA KOJĄCO na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frompannakreatura pannakreatura viaazazel azazel
6684 3af9 500
8726 0e15
Reposted fromhagis hagis viadancingwithaghost dancingwithaghost
7898 d424
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viamaciekp maciekp
Czasem czuję się, jak gdybym był jednouszny, jednooczny, półsercowy... Czasem wszystko mnie mija, żyję tylko połową siebie. A czasem znów jestem wielouszny, wielooczny, wielosercowy; po prostu nie mieszczę siebie w sobie
— Borszewicz
Reposted fromwstydem wstydem viaazazel azazel
Znajdź ramiona, które będą Cię przytulać w najtrudniejszych chwilach. 
Oczy, które będą patrzeć na najbrzydsze.
I serce, które będzie Cię kochać w najgorszym. 
Wtedy znajdziesz prawdziwą miłość
Reposted fromzyta zyta viaazazel azazel
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— Eugeniusz Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana viaMakeMePurr MakeMePurr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl