• Przygnebiona
 • muwerf
 • jazziee
 • makemeabnormal
 • Najada
 • letsglitchit
 • LonePoProstu
 • infinitenoise
 • Spetana
 • effodienssepulcrum
 • goaskalice
 • threeheadedmonkey
 • rapetrain
 • pffft
 • zielonypenis
 • biohzdr
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

To jest wszystko, co zastałem i co może być.
Można kochać z kimś i bez kogoś. Prawdziwa miłość nie ma podmiotu.
3730 a165 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vialllm lllm
4073 3103 500
Reposted fromqb qb
4078 13b6
Reposted fromqb qb
6451 f370 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viazembata zembata
4364 c2d8
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viaszydera szydera
3129 51cb 500
Reposted fromtfu tfu
3344 4891 500
Reposted fromkaiee kaiee
Reposted fromFlau Flau
3131 3b25 500
Reposted fromtfu tfu viaUbik Ubik
8968 f351
Reposted fromhydrocodone hydrocodone viapikkumyy pikkumyy
0514 166e 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialaluna laluna
1446 1413
Reposted fromumorusana umorusana viaMakeMePurr MakeMePurr
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaHoHo HoHo
Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)

November 19 2017

6699 9ec6
Reposted fromgreensky greensky viaZircon Zircon
2524 7215
Reposted fromGIFer GIFer
2606 0432 500
Reposted fromhagis hagis
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— M. Białoszewski
Reposted frompanizwasem panizwasem viapikkumyy pikkumyy
6088 6d70 500
Reposted fromohgodwhy ohgodwhy viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl